Doneren

U kunt ons helpen, allereerst door gebed voor het joodse volk, persoonlijk, in het gezin en binnen de kerkelijke gemeente. Maar ook door donateur van onze stichting te worden of een bedrag over te maken.

Hoe kunt u helpen?

U kunt ons helpen, allereerst door gebed voor het Joodse volk, persoonlijk, in het gezin en binnen de kerkelijke gemeente. Maar ook door donateur van onze stichting te worden of een bedrag over te maken naar:

NL08INGB0653014643 of NL22INGB0000419925
t.n.v. ‘Vrienden van het Cheider’ te Gouda.

Periodieke gift

Indien u de Stichting Vrienden van het Cheider minimaal vijf achtereenvolgende jaren met een gift gedenkt, dan zijn deze giften sinds 1 januari 2014 door het opmaken van een overeenkomst tussen u en de stichting volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en geldt geen drempel of maximum meer. Ook de tussenkomst van een notaris is niet meer nodig.

Overeenkomst opstellen

(eenvoudig invulformulier, de stichting regelt de benodigde documenten)

Legaten

Indien u de Stichting Vrienden van het Cheider in uw testament wilt gedenken, kan de schenking als volgt worden omschreven:
Ik legateer vrij van rechten aan de Stichting Vrienden van het Cheider een bedrag groot € …………

Nadere informatie

Voor nadere inlichtingen over bovengenoemde mogelijkheden kunt u contact opnemen met de penningmeester van de stichting, dhr. H. de Gier, tel. 0182-515577 of via info@vriendenvanhetcheider.nl.