ANBI

ANBI / Fiscaal nummer

De stichting “Vrienden van het Cheider” staat geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 8157.34.384

Financiën

Begroting Werkelijk Begroting
2023 2022 2022

Inkomsten

Donaties/giften 55.000 41.829 60.000
Collecten/giften kerken 10.000 8.935 10.000
Bijzondere giften 0 15.000 0
Totaal inkomsten 65.000 65.764 70.000

Uitgaven

Bijdrage Cheider 55.000 65.000 65.000
Kosten fondswerving 8.400 12.137 12.750
Kosten organisatie 1.900 1.886 2.050
Totaal uitgaven 65.300 79.023 79.800
—————– —————– —————–
Saldo -300 -13.259 -9.800

 

PM: het negatieve saldo over het boekjaar 2022 kon worden aangezuiverd uit het beschikbare banktegoed

Accountantsverklaring

Van onze accountant ontvingen wij over het boekjaar 2022 een positieve samenstellingsverklaring.