ANBI

ANBI / Fiscaal nummer

De stichting “Vrienden van het Cheider” staat geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 8157.34.384

Financiën

Begroting Werkelijk Begroting
2021 2020 2020

Inkomsten

Donaties/giften 61.000 55.594 62.000
Collecten/giften kerken 5.000 6.218 5.000
Legaten 14.000 6.000 0
Bijzondere giften 0 15.000
Totaal inkomsten 80.000 82.812 67.000

Uitgaven

Bijdrage Cheider 65.000 55.000 50.000
Kosten fondswerving 13.500 11.661 13.500
Kosten organisatie 2.155 1.747 2.330
Totaal uitgaven 80.655 68.408 65.830
—————– —————– —————–
Saldo -655 14.404 1.170

 

Accountantsverklaring

Van onze accountant ontvingen wij over het boekjaar 2020 een positieve samenstellingsverklaring.