Financiën

Stichting Vrienden van het Cheider

   
               
      Begroting  Werkelijk    Begroting
      2018   2017   2017
       
Inkomsten            
Donaties/giften   60.000   55.057   66.000
Collecten/giften kerken 12.000   9.248   12.000
Legaten     0   0   0
Totaal inkomsten   72.000   64.305   78.000
               
Uitgaven              
Bijdrage Cheider   45.000   30.500   55.000
Kosten fondswerving 18.500   26.386   17.000
Kosten organisatie   4.000   1.385   2.000
Totaal uitgaven   67.500   58.271   74.000
             
Saldo    4.500   6.034   4.000

 

Accountantsverklaring

Van onze accountant ontvingen wij over het boekjaar 2017 een positieve samenstellingsverklaring.

Designed by Global Nomad