Financiën

Stichting Vrienden van het Cheider

   
               
      Begroting  Werkelijk    Werkelijk
      2017   2016   2015
       
Inkomsten            
Donaties/giften   66.000   66.672   57.560
Collecten/giften kerken 12.000   11.293   13.566
Legaten     0   4.538   1.000
Totaal inkomsten   78.000   82.503   72.126
               
Uitgaven              
Bijdrage Cheider   55.000   53.000   88.750
Kosten fondswerving 17.000   17.802   18.379
Kosten organisatie   2.000   2.675   2.397
Totaal uitgaven   74.000   73.477   109.526
             
Saldo    4.000   9.026   -37.400

 

In 2015 werd het Cheider geconfronteerd met een grote stormschade aan de gymzaal.Veel speel- en gymtoestellen waren reeds voor de storm afgekeurd en niet alles werd door de verzekering gedekt. Uit de beschikbare reserve konden wij de helpende hand bieden.

 

Accountantsverklaring

Van onze accountant ontvingen wij over het boekjaar 2016 een positieve samenstellingsverklaring.

Designed by Global Nomad